پیچ قطر 5 (میل) یک متری برای محور z پرینترهای سه بعدی پروسا رپ رپ- m5 metric treaded bolt prusa i3- reprap

هو الرزاق

درگاه های پرداخت
روش‌های ارسال