حل مشکل وارپ شدن ( تاب برداشتن ) قطعات هنگام پرینت سه بعدی اشیا-100%

حل مشکل وارپ شدن ( تاب برداشتن ) قطعات هنگام پرینت سه بعدی اشیا   با سلام در این مقاله

ادامه

آموزش تصویری ساخت پرینتر سه بعدی پروسا – prusa i3 – رپ رپ قسمت چهارم

آموزش تصویری ساخت پرینتر سه بعدی پروسا – prusa i3 – رپ رپ قسمت چهارم سلام اینبار با قسمت چهارم

ادامه

آموزش تصویری ساخت پرینتر سه بعدی پروسا-prusai3-رپ رپ قسمت سوم

آموزش تصویری ساخت پرینتر سه بعدی پروسا – prusa i3 – رپ رپ قسمت سوم سلام اینبار با قسمت سوم

ادامه

آموزش تصویری ساخت پرینتر سه بعدی پروسا – prusa i3 – رپ رپ قسمت اول

آموزش تصویری ساخت پرینتر سه بعدی پروسا – prusa i3 – رپ رپ قسمت اول با سلام .اینبار با آموزش

ادامه