آیا مردم واقعا غذاهای پرینت شده ی سه بعدی را می خورند؟

مطالعات جدید: آیا مردم واقعا غذا های پرینت شده ی سه بعدی را می خورند؟ باوجود اینکه تکنولوژی غذا های

ادامه

مکان های مورد علاقه خود را با پازل های سه بعدی LOGIPLACES بِتونی،دوباره ببینید

 مکان های مورد علاقه خود را با پازل های سه بعدی LOGIPLACES بتونی دوباره ببینید   مکان های مختلف مانند

ادامه

اسکلت های چاپ شده ی سه بعدی قورباغه در یادگیری بیشتر آناتومی آن کمک می کند

اسکلت های  چاپ شده ی سه بعدی قورباغه در یادگیری بیشتر آناتومی آن کمک می کند برای دانشجویانی که بر

ادامه

صفحه نمایش سه بعدی برای افراد نابینا

صفحه نمایش سه بعدی Linespace که به افراد نابینا توانایی کشف تصاویر و لمس نقشه ها را میدهد اعضای انیستیتو

ادامه

آموزش تصویری ساخت پرینتر سه بعدی پروسا – prusa i3 – رپ رپ قسمت چهارم

آموزش تصویری ساخت پرینتر سه بعدی پروسا – prusa i3 – رپ رپ قسمت چهارم سلام اینبار با قسمت چهارم

ادامه

آموزش تصویری ساخت پرینتر سه بعدی پروسا-prusai3-رپ رپ قسمت سوم

آموزش تصویری ساخت پرینتر سه بعدی پروسا – prusa i3 – رپ رپ قسمت سوم سلام اینبار با قسمت سوم

ادامه

آموزش تصویری ساخت پرینتر سه بعدی پروسا – prusa i3 – رپ رپ قسمت دوم

آموزش تصویری ساخت پرینتر سه بعدی پروسا – prusa i3 – رپ رپ قسمت دوم سلام دوباره .اینبار با قسمت

ادامه