چاپ جایزه اسکار 2017 توسط پرینتر سه بعدی

گزارش تصویری از ساخت مجسمه یادبود اسکار امسال مجسمه یادبود اسکار امسال توسط در کارگاه هنری polich Tallix بصورت پرینت سه

ادامه